Ochrona danych


Powiadomienie o prywatności i plikach cookie

Poniższa informacja jest streszczeniem polityki prywatności TeeJet Technologies, dostępnej na zwykłe żądanie pod adresem [email protected].

TeeJet Technologies chce, abyś wiedział, w jaki sposób gromadzi i wykorzystuje Twoje dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi w Twoim regionie przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, takimi jak Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (GDPR, Rozporządzenie UE 2016/279). 
Ponadto, wchodząc w interakcje z firmą TeeJet Technologies za pośrednictwem jej strony internetowej (stron internetowych) lub jakiejkolwiek innej komunikacji elektronicznej lub konwencjonalnej, użytkownik może wyrazić zgodę na wykorzystanie swoich Danych osobowych w sposób opisany w niniejszym powiadomieniu oraz w naszej polityce prywatności.
Wreszcie, niniejsze powiadomienie określa również politykę TeeJet Technologies w odniesieniu do używania plików cookie i innych technik śledzenia w Internecie. 

Gromadzone informacje

Zbieramy informacje, które pozwalają nam na Twoją identyfikację, jak również dane podczas tworzenia konta na stronie internetowej TeeJet Technologies oraz dane dotyczące zakupu, kiedy składasz zamówienie na produkty TeeJet Technologies.

Używanie danych

TeeJet Technologies opracował procesy zarządzania zbieraniem, przetwarzaniem, wykorzystywaniem i bezpieczeństwem Twoich danych osobowych oraz przyznawania innym osobom w TeeJet Technologies pozwolenia na dostęp do nich w zakresie niezbędnym do wykonywania ich funkcji zawodowych. TeeJet Technologies będzie wykorzystywać Twoje Dane Osobowe wyłącznie w celu ułatwienia, realizacji i wsparcia zakupu oraz korzystania z towarów i usług TeeJet Technologies.
TeeJet Technologies będzie udostępniać Twoje dane osobowe tylko wybranym stronom trzecim, które spełniają określoną rolę w procesach biznesowych TeeJet Technologies. TeeJet Technologies nigdy nie sprzeda ani nie ujawni Twoich Danych Osobowych w żadnym innym celu.

Prawa użytkownika

W związku z przetwarzaniem swoich danych osobowych, mieszkańcy UE mają prawo do żądania od TeeJet Technologies dostępu, korekty, usunięcia, ograniczenia użytkowania, sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego i profilowania, zgodnie z postanowieniami GDPR oraz zgodnie z pełną wersją naszej Polityki Prywatności.
W każdej chwili możesz skorzystać ze swoich praw do prywatności wobec TeeJet Technologies za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected].

Bezpieczeństwo i przechowywanie danych

Ochrona i bezpieczeństwo Twoich danych jest dla TeeJet Technologies najwyższym priorytetem. TeeJet Technologies wdraża techniczne, administracyjne i fizyczne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Twoich Danych Osobowych przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem lub modyfikacją, zgodnie z przepisami obowiązującymi w Twoim regionie. Stosujemy naszą korporacyjną politykę retencji danych.

Procedura naruszenia danych

W przypadku naruszenia bezpieczeństwa związanego z Europejskimi Danymi Osobowymi TeeJet Technologies zastosuje swoją wcześniej ustaloną procedurę Naruszenia Danych, która może obejmować dostarczenie do krajowego Urzędu Ochrony Danych (DPA) pisemnego powiadomienia w ciągu 72 godzin od naruszenia, ściśle przestrzegając wytycznych EU GDPR. 

Techniki śledzenia w Internecie

TeeJet Technologies wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy funkcjonalności swojej strony internetowej (stron internetowych) oraz efektywności przeglądania stron przez użytkownika. TeeJet Technologies używa również cookies podczas rejestracji na swojej stronie internetowej (stronach internetowych) w celu gromadzenia informacji kontaktowych. Pliki cookie stron trzecich są najczęściej używane do analizy strony internetowej i celów reklamowych. Możesz zrezygnować z otrzymywania ciasteczek od stron internetowych TeeJet Technologies lub innych dostawców przed rozpoczęciem przeglądania naszej strony internetowej. TeeJet Technologies używa sygnałów nawigacyjnych, pikseli śledzących lub plików cookie w połączeniu z narzędziami do wyświetlania reklam na odwiedzanych przez Ciebie stronach.

Zarządzanie plikami cookie

Podczas pierwszej wizyty na naszych stronach internetowych, zostaniesz poproszony o zaakceptowanie plików cookie. Przed wykonaniem tej czynności mają Państwo możliwość zapoznania się z naszą Polityką Prywatności i mogą Państwo zrezygnować z akceptacji naszych plików cookie. Kontynuowanie wizyty na naszej stronie internetowej bez zmiany ustawień plików cookie oznacza akceptację plików cookie.  

Zmiany w polityce prywatności i plików cookie TeeJet Technologies

TeeJet Technologies zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia swojej polityki prywatności, jeśli uzna to za konieczne w celu dostosowania do zmian w technologii, praktyki przemysłowej oraz zmian prawnych i regulacyjnych. 

Niniejsza informacja o polityce prywatności została ostatnio zaktualizowana 15 lutego 2023 roku.