Ochrona danych


ZAPEWNIENIE OCHRONY DANYCH


Firma TeeJet Technologies rozumie znaczenie zaufania klientów. Aby móc świadczyć nasze usługi, musimy gromadzić dane osobowe naszych klientów, jednak zgodnie z naszą polityką, wszystkie takie dane traktujemy jak dane poufne. Zapewnienie bezpieczeństwa danych oraz wykorzystanie ich wyłącznie w taki sposób, jakiego życzą sobie nasi klienci, jest dla firmy TeeJet Technologies kwestią priorytetową. Oto nasze zobowiązanie dotyczące zapewnienia ochrony danych klientów indywidualnych:

  • Wszelkie informacje, jakie udostępniają nam nasi klienci, chronimy zgodnie z rygorystycznymi standardami bezpieczeństwa i poufności.
  • Ograniczamy gromadzenie i wykorzystanie danych klientów do minimum i robimy to wyłącznie w takim stopniu, jakiego wymaga udostępnianie klientom usług na najwyższym poziomie. Takie usługi obejmują między innymi doradzanie klientom w kwestiach związanych z naszymi produktami, usługami i innymi możliwościami oraz zarządzanie naszą działalnością.
  • Dostęp do danych naszych klientów mają wyłącznie uprawnieni do tego pracownicy, którzy mają odpowiednie przeszkolenie z zakresu odpowiedniego obchodzenia się z danymi. Wobec pracowników, którzy naruszają zapisy naszego zobowiązania dotyczącego zapewnienia ochrony danych, podejmowane są działania dyscyplinarne.
  • Nie udostępniamy danych klientów żadnym organizacjom zewnętrznym, z wyjątkiem udostępniania danych w celu przeprowadzenia weryfikacji kredytowej w zaufanych źródłach oraz na potrzeby prowadzenia usług rozrachunkowych lub jeśli jest to wymagane przez prawo.
  • Wszystkie organizacje, które świadczą dla nas usługi dodatkowe, muszą spełniać wymagania niniejszej normy i zgodzić się na przeprowadzenie przez nas kontroli zgodności z naszymi standardami.

Naszą działalność we wszystkich krajach prowadzimy w sposób zgodny z naszym zobowiązaniem do zapewnienia ochrony danych.