Privacy


TeeJet Technologies Privacy- en Cookieverklaring

De onderstaande mededeling is een samenvatting van het Privacybeleid van TeeJet Technologies, dat op eenvoudig verzoek beschikbaar is op [email protected]

TeeJet Technologies  wil dat u weet hoe het uw Persoonsgegevens verzamelt en gebruikt, in overeenstemming met alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming in uw regio, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR, EU-verordening 2016/279). 
Ook kunt u, door interactie met TeeJet Technologies via haar website(s) of enige andere elektronische of conventionele communicatie, instemmen met het gebruik van uw Persoonsgegevens zoals beschreven in deze kennisgeving en in ons privacybeleid.
Tenslotte wordt in deze mededeling ook het beleid van TeeJet Technologies  uiteengezet met betrekking tot het gebruik van cookies en andere internet tracking technieken. 

Verzamelde informatie

Wij verzamelen informatie die ons in staat stelt u te identificeren, alsmede gegevens wanneer u een account aanmaakt op de website van TeeJet Technologies of aankoopgegevens wanneer u een bestelling plaatst voor producten van TeeJet Technologies.

Gebruik van gegevens

TeeJet Technologies heeft processen uitgewerkt om het verzamelen, verwerken, gebruiken en beveiligen van uw Persoonsgegevens te beheren en om anderen binnen TeeJet Technologies toestemming te geven deze in te zien voor zover dat nodig is om hun taken uit te voeren. TeeJet Technologies zal uw Persoonsgegevens enkel gebruiken om uw aankoop en gebruik van TeeJet Technologies goederen en diensten te vergemakkelijken, uit te voeren en te ondersteunen.
TeeJet Technologies zal uw Persoonsgegevens uitsluitend delen met geselecteerde derden die een rol vervullen in de bedrijfsprocessen van TeeJet Technologies. TeeJet Technologies zal uw Persoonsgegevens nooit voor andere doeleinden verkopen of openbaar maken.  

Uw rechten

In verband met de verwerking van hun persoonsgegevens hebben inwoners van de EU het recht om TeeJet Technologies te verzoeken om toegang, correctie, wissing, gebruiksbeperking, bezwaar tegen direct marketing en profilering, zoals uiteengezet in de GDPR, en zoals gedetailleerd in de volledige versie van ons Privacybeleid.
U kunt te allen tijde uw privacyrechten jegens TeeJet Technologies uitoefenen door een aangetekende brief met identiteitsbewijs te sturen naar TeeJet Technologies via e-mail naar [email protected]

Beveiliging en bewaring van gegevens

De beveiliging en veiligheid van uw Gegevens heeft de hoogste prioriteit bij TeeJet Technologies. TeeJet Technologies implementeert technische, administratieve en fysieke beveiligingsmaatregelen om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking of wijziging, in overeenstemming met de wetgeving die van toepassing is in uw regio. Wij passen ons bedrijfsbeleid inzake gegevensbewaring toe.

Procedure bij inbreuken op de gegevensbeveiliging

In het geval van een inbreuk op de beveiliging met betrekking tot Europese persoonsgegevens, zal TeeJet Technologies haar vooraf vastgestelde procedure voor gegevensinbreuk toepassen, die kan bestaan uit het verstrekken van een schriftelijke kennisgeving aan de nationale gegevensbeschermingsautoriteit (DPA) binnen 72 uur na de inbreuk, met strikte inachtneming van de EU GDPR-richtlijnen.

Internet tracking technieken

TeeJet Technologies maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van haar website(s) en de efficiëntie van uw surfervaring te verbeteren. TeeJet Technologies maakt ook gebruik van cookies wanneer u zich registreert op haar website(s) om contactgegevens te verzamelen. Cookies van derden worden meestal gebruikt voor website-analyses en advertentiedoeleinden. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van cookies van de website(s) van TeeJet Technologies of van derden voordat u op onze website gaat surfen. TeeJet Technologies maakt gebruik van web beacons, tracking pixels of cookies in combinatie met tools voor het aanbieden van advertenties op de sites die u bezoekt.

Cookies beheren

Wanneer u onze websites voor de eerste keer bezoekt, wordt u gevraagd of u cookies wilt accepteren. U hebt de mogelijkheid om ons privacybeleid te raadplegen voordat u dit doet, en u kunt ervoor kiezen om onze cookies niet te accepteren. Doorgaan met uw bezoek op onze website zonder uw cookie-instellingen aan te passen, geeft aan dat u de cookies accepteert.  

Wijzigingen in het TeeJet Technologies Privacy & Cookie Beleid

TeeJet Technologies behoudt zich het recht voor haar Privacybeleid te wijzigen of aan te passen wanneer dit nodig wordt geacht om tegemoet te komen aan wijzigingen in de technologie, de praktijk in de branche en wettelijke of reglementaire ontwikkelingen. 

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 29 augustus 2023.

Wij richten onze bedrijfsvoering in elk van de vele landen waarin wij actief zijn op zodanige wijze in, dat wij steeds recht doen aan onze geheimhoudingsbelofte.