Privacy


Belofte Geheimhouding Persoonsgegevens

 

Bij TeeJet Technologies zijn wij doordrongen van het belang van het vertrouwen van onze klanten. Voor de uitvoering van onze dienstverlening is het noodzakelijk persoonsgegevens te verzamelen. Het is echter ons beleid alle klantgegevens te behandelen als vertrouwelijke informatie. De geheimhouding van klantgegevens en het uitsluitend gebruiken van deze gegevens op een manier waarmee onze klanten kunnen instemmen, is een absolute topprioriteit voor ons allen bij TeeJet Technologies. Daarom maken wij elke klant de onderstaande geheimhoudingsbelofte:

  • Wij beloven de bescherming, volgens strenge normen voor beveiliging en geheimhouding, van alle gegevens die onze klanten met ons delen.
  • Wij beperken de inwinning en het gebruik van klantgegevens tot het minimum dat is vereist voor een uitstekende dienstverlening aan onze klanten. Hiertoe behoort het adviseren van klanten over onze producten, diensten en overige mogelijkheden en de noodzakelijke zakelijke administratie.
  • We geven uitsluitend geautoriseerde medewerkers, die zijn getraind in de correcte omgang van klantgegevens, toegang tot dergelijke informatie. Tegen medewerkers die inbreuk maken op onze geheimhoudingsbelofte zullen disciplinaire maatregelen worden getroffen.
  • Wij zullen geen klantgegevens bekend maken aan enige externe organisatie, met uitzondering van gerenommeerde referentiebronnen en vereffeningsinstellingen voor kredietverificatie, of wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.
  • Wanneer wij ondersteunende diensten inroepen van overige organisaties, eisen wij van deze organisaties de naleving van ons geheimhoudingsbeleid en hun toestemming deze naleving te controleren.

Wij richten onze bedrijfsvoering in elk van de vele landen waarin wij actief zijn op zodanige wijze in, dat wij steeds recht doen aan onze geheimhoudingsbelofte.