Certyfikat ISO


Systemy zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego z certyfikatem ISO

Produkowanie systemów mobilnych i rolniczych produktów rozpylających najwyższej jakości to priorytet firmy Spraying Systems Co. Dbanie o niezmiennie wysoką jakość wymaga realizacji procesów wytwórczych i kontrolnych według ściśle ustalonych wartości tolerancji. Nasi pracownicy oraz skomputeryzowane i zautomatyzowane centra obróbcze pomagają zapewnić jak największą jednorodność wszystkich części. Co więcej firma Spraying Systems Co. projektuje i buduje specjalistyczne obrabiarki do rozmaitych operacji skrawania.

We wszystkich naszych procesach biznesowych wdrożyliśmy kompleksowy, rygorystyczny system zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego. W uznaniu ciągłego zaangażowania w tworzenie produktów spełniających potrzeby klientów związane z jakością i dostawami przy jednoczesnej dbałości o środowisko firma Spraying Systems Co. uzyskała certyfikaty ISO 9001:2015 i 14001:2015. Certyfikaty jakości i dbałości o środowisko firmy Spraying Systems Co. pozwalają zaoszczędzić czas poświęcany na sprawdzanie i wybór dostawcy.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze swoim doradcą handlowym.

Oświadczenie w sprawie polityki jakości i ochrony środowiska

Firma Spraying Systems Co. zobowiązuje się do dostarczania produktów spełniających potrzeby klientów związane z jakością i dostawami, jednocześnie chroniąc środowisko poprzez:

  • Tworzenie i stałe udoskonalanie zintegrowanego systemu zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego;
  • Zaangażowanie na rzecz realizacji wymagań klientów, wymogów ustawowych i regulacyjnych oraz zapobiegania zanieczyszczeniom;
  • Okresowe kontrole kierownictwa oceniające cele i politykę jakości i ochrony środowiska;
  • Komunikacja ze stronami zainteresowanymi na szczeblu wewnętrznym i zewnętrznym.

Niniejsza deklaracja w sprawie polityki obowiązuje od 3 września 2002 r.

Certyfikaty