Privatlivets fred


Løfte om Personoplysninger

 

Hos TeeJet Technologies har vi forståelse for vores kunders tillid. Selvom vi skal indsamle personoplysninger om dig for at levere vores tjenester, er det vores politik at behandle alle kundeoplysninger som fortrolige. Det har højeste prioritet for alle hos TeeJet Technologies at holde kundeoplysninger sikre og kun anvende dem, som vores kunder ønsker det. Hermed således vores løfte om privatlivets fred til vores enkelte kunder:

  • Vi vil i henhold til strenge standarder om sikkerhed og fortrolighed beskytte alle de oplysninger, vores kunder deler med os.
  • Vi begrænser indsamling og anvendelse af kundeoplysninger til det minimum, vi har behov for med henblik på at levere fremragende service til vores kunder. Det omfatter at give vores kunder besked om vores produkter, tjenester og andre muligheder og for at administrere vores virksomhed.
  • Vi tillader kun bemyndigede medarbejdere, som er uddannet i korrekt håndtering af kundeoplysninger, at få adgang til oplysningerne. Medarbejdere, der overtræder vores løfte om privatlivets fred, gøres til genstand for disciplinærstraf.
  • Vi afslører ikke kundeoplysninger til en ekstern organisation undtagen med henblik på verificering af kredit, til anerkendte henviste kilder og tjenester fra et clearingkontor, eller når loven kræver, at vi gør det.
  • Når vi indgår aftale med andre organisationer om at levere supportydelser, kræver vi af dem, at de overholder vores standarder om politik. og at de tillader, at vi foretager revision hos dem om overholdelse.

Vi driver vores virksomhed på en måde, der opfylder vores løfte om privatlivets fred i de mange lande, hvor vi driver virksomhed.