Dysze herbicydowe


Wskazówki TeeJet: precyzyjne stosowanie herbicydów usuwa chwasty i zwiększa plony.

Rozpylacz Typ Rozmiar kropli
Turbo TeeJet Turbo TeeJet® (TT) Pojedynczy Od średniej do grubej
Turbo TwinJet Turbo TwinJet® (TTJ60) Podwójny Od średniej do grubej
Air Induction TeeJet Air Induction Extended Range (AIXR) Pojedynczy Od grubej do bardzo grubej
Air Induction Turbo TwinJetAIC TeeJet Air Induction (AI/AIC) Pojedynczy Od bardzo grubej do ultra grubej
Air Induction Turbo TwinJet Air Induction Turbo TwinJet® (AITTJ60) Podwójny Od bardzo grubej do ultra grubej
Turbo TeeJet Turbo TeeJet® Induction (TTI) Pojedynczy Od ekstremalnie grubej do ultra grubej

Roundup® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firma Monsanto Company. Liberty® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firma Bayer CropScience.