Tips voor herbiciden


6 Ways to Win

TeeJet tips: nauwkeurige toepassing van herbicide om onkruid te verdelgen en de opbrengst te verhogen.

Tip Patroon Druppelgrootte Geschikt voor
Turbo TeeJet Turbo TeeJet® (TT) Enkel Gemiddeld tot grof Liberty®/Contact Herbiciden
Turbo TwinJet Turbo TwinJet® (TTJ60) Twin Gemiddeld tot grof Liberty®/Contact Herbiciden
Air Induction TeeJet Luchtinductie Uitgebreid Bereik (AIXR) Enkel Grof tot zeer grof 2,4-D/Roundup®/Dicamba
Air Induction Turbo TwinJetAIC TeeJet Luchtinductie (AI/AIC) Enkelvoudig Zeer grof tot zeer grof 2,4-D/Roundup®/Dicamba
Air Induction Turbo TwinJet Luchtinductie Turbo TwinJet® (AITTJ60) Twin Zeer grof tot zeer grof Roundup®/Dicamba
Turbo TeeJet Turbo TeeJet® Inductie (TTI) Enkel Zeer grof tot zeer grof Roundup®/Dicamba

Roundup® is een geregistreerd handelsmerk van Monsanto Company. Liberty® is een gedeponeerd handelsmerk van Bayer CropScience.