Juridisk meddelelse


FRASKRIVELSE AF GARANTI

 

Forfatterne til dette website og eventuelle forbundne sider (samlet denne "Website") TeeJet Technologies, deres afdelinger og/eller datterselskaber eller den, der hoster Websiden (samlet "TeeJet Technologies"), har ingen særskilte oplysninger om, hvordan de på denne Website solgte eller beskrevne produkter bliver anvendt, og kender ikke til de nærmere oplysninger om indpakning, håndtering eller processer, der kan anvendes i forbindelse med, at et bestemt produkt sælges eller beskrives på Websiten. Uanset eventuelle forslag eller anbefalinger, som TeeJet Technologies eller en anden producent af produkter, som reklameres her, måtte have givet, gives der ingen garantier på denne Website angående: (a) brugen eller anvendelse af oplysninger på denne Website, (b) korrekt anvendelse af et produkt, som er solgt eller beskrevet her, eller (c) egnetheden af et produkt, der er solgt eller beskrevet her til et bestemt formål anvendt af en besøgende på eller bruger af denne Website ("Bruger"). Denne Website skal på ingen måde gøres gældende ved valg af varer, der er egnet til den særlige brug, som Brugeren har til hensigt at anvende dem til.

TeeJet Technologies meddeler herved, at eventuelle erklæringer fremsat af TeeJet Technologies i salget af eller annoncering for produkterne ikke skaber en garanti for, at produkterne er egnede til et bestemt formål. Alle sådanne erklæringer eller beskrivelser er kun til oplysning og fremsættes ikke eller gives som en garanti for egnethed til et bestemt formål. Brugeren er alene ansvarlig for at afgøre tilstrækkeligheden af hvert solgt eller heri beskrevet produkt til den bestemte brug, som de anvendes til. Eventuelle fejloplysninger, fejl eller udeladelser fra TeeJet Technologies' side i annonceringen af produkterne skaber intet ansvar for TeeJet Technologies. Det er alene Brugerens ansvar at afgøre nøjagtigheden af alle erklæringer i annoncer. TeeJet Technologies påtager sig intet ansvar for overholdelse af føderale, statslige eller lokale love, regler, bestemmelser eller forordninger.

TEEJET TECHNOLOGIES FRASKRIVER SIG ALLE UNDERFORSTÅEDE ELLER UDTRYKKELIGE GARANTIER, HERUNDER GARANTIER FOR EGNETHED OG SALGBARHED, UNDTAGEN SOM ANGIVET OVENFOR. TEEJET TECHNOLOGIES HAR UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARET FOR NOGET KRAV PÅ AVANCETAB, ERSTATNING FOR HÆNDELIG SKADE ELLER FOR FØLGESKADE, SOM UDSPRINGER AF ELLER I FORBINDELSE MED FREMSTILLING, SALG, LEVERING ELLER BRUG AF ET PRODUKT BESKREVET PÅ DENNE WEBSITE, SELV OM TEEJET TECHNOLOGIES ER BLEVET INFORMERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. TEEJET TECHNOLOGIES' ANSVAR ER UNDER ALLE OMSTÆNDIGHEDER BEGRÆNSET TIL OG KAN IKKE OVERSTIGE DEN BETALTE KØBSPRIS FOR ET PRODUKT.

Medmindre det er sket udtrykkeligt, indebærer omtale af handelsnavne, kommercielle produkter eller organisationer, herunder links til websites, som ikke kontrolleres af TeeJet Technologies, ikke en godkendelse fra TeeJet Technologies' side.


KVALITETSSIKRING

 

TeeJet Technologies har ingen pligt til at sikre, at varer beskrevet eller solgt på denne Website eller oplysninger, der findes på denne Website, overholder nogen særlige specifikationer fra Brugeren vedrørende kvalitetssikring og/eller andre særlige krav fra brugeren, medmindre disse specifikationer og/eller andre krav specifikt er anført i Brugerens indkøbsordre og udtrykkeligt accepteret af TeeJet Technologies. I det tilfælde, at sådanne varer, der leveres af TeeJet Technologies i forbindelse dermed, anvendes til slutbrug uden en passende specifikation, og/eller andet krav dermed er anført i Brugerens indkøbsordre og udtrykkeligt accepteret af TeeJet Technologies, skal Brugeren skadesløsholde TeeJet Technologies for alle skader eller erstatningskrav fremsat af en person for personskade, dødelig eller ikke-dødelig, på en person eller for skade på en persons ejendom, forbundet med eller som udspringer af denne anvendelse.


TEKNISK ASSISTANCE

 

Medmindre andet udtrykkeligt er anført af TeeJet Technologies: (a) teknisk rådgivning leveret af TeeJet Technologies hvad angår brug af varer leveret til Brugeren er uden beregning, (b) TeeJet Technologies påtager sig ingen pligt eller noget ansvar for denne rådgivning eller for resultater, der følger af anvendelsen af rådgivningen, og (c) Brugeren alene har ansvaret for udvælgelse og specifikation af de varer, der er hensigtsmæssige til slutbrug af varerne.