Jogi nyilatkozat


JÓTÁLLÁSI NYILATKOZAT

 

Ezen webhely szerzői és bármely kapcsolódó webhely (együttesen ez a "webhely"), a TeeJet Technologies, annak szervezeti egységei és / vagy leányvállalatai, illetve a webhely üzemeltetője (együttesen a "TeeJet Technologies") nem rendelkezik konkrét információkkal arról, hogy az ezen a webhelyen bemutatott termékeket hogyan értékesítik vagy hogyan használják, és nem ismerik a csomagolásra, kezelésre vagy eljárásokra vonatkozó részleteket, amelyek az adott webhelyen értékesített vagy bemutatott termékekkel kapcsolatban alkalmazhatók. A Teejet Technologies vagy bármely más gyártó által az itt meghirdetett termékre vonatkozó bármely javaslat vagy ajánlat ellenére semmiféle garancia nincs ezen a webhelyen a következőkre vonatkozóan: a) az ezen a weboldalon található információk felhasználása vagy alkalmazása; b) az itt eladott vagy leírt bármely termék megfelelő használata; vagy c) az itt eladott vagy leírt bármely termék alkalmassága az adott webhely látogatójának vagy felhasználójának ("Felhasználó") által használt célra. Ez a webhely semmiképp sem tehető felelőssé olyan termékek kiválasztásáért, amelyeket különleges célokra szán a felhasználó.

A TeeJet Technologies ezúton is tudatja, hogy bármilyen nyilatkozat, amelyet TeeJet Technologies a forgalmazás vagy a termékek hirdetése alkalmával tesz, nem jelent kötelezettséget arra nézve, hogy az illető termék különleges célra is alkalmas. Minden ilyen nyilatkozat és leírás csupán informatív jellegű és nem ad garanciát a különleges használatba vett termék alkalmasságát illetően. Egyedül a felhasználó felelős minden olyan termék megfelelő alkalmazásáért, amelyet itt eladásra kínáltunk vagy leírtunk, ha azt különleges célra használja vagy ilyen eszközökkel együtt alkalmazza. A TeeJet Technologies által elkövetett bármely hibás nyilatkozat, tévedés vagy mulasztás a termék hirdetésével kapcsolatban nem képezhet a későbbiekben sem semminemű felelősségi jogalapot. A felhasználó kizárólagos felelőssége valamennyi hirdetésszerű nyilatkozat pontosságának megállapítása. A TeeJet Technologies nem vállal semmiféle felelősséget a szövetségi, állami vagy helyi törvényekkel, szabályokkal, rendeletekkel vagy szabályozásokkal való egyezésért.

A TEEJET TECHNOLOGIES VISSZAUTASÍT MINDEN OLYAN IDEÉRTETT VAGY KIFEJEZETT FELELŐSSÉGET, AZ ALKALMASSÁGRA ÉS A FORGALMAZHATÓSÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁKKAL EGYÜTT, KIVÉVE A FELJEBB EMLÍTETTEKET. A TEEJET TECHNOLOGIES NEM TEHETŐ FELELŐSSÉ AZ OLYAN PROFITVESZTÉSÉRT, BALESETÉRT VAGY KÖVETKEZMÉNYKÁROKÉRT, AMELY KIZÁRÓLAG AZ EZEN A HONLAPON LEÍRT BÁRMELY TERMÉK GYÁRTÁSA, ELADÁSA, LESZÁLLÍTÁSA VAGY HASZNÁLATA SORÁN ELKÖVETETT HIBA MIATT KÖVETKEZETT BE, MÉG HA ILYEN VESZÉLYEK LEHETŐSÉGÉRE TEEJET TECHNOLOGIES FELHÍVTA A FIGYELMET. SPRAYING SYSTEMS ANYAGI FELELŐSSÉGE SEMMIKÉPPEN NEM TERJEDHET TÚL AZ ILLETŐ TERMÉK VÉTELÁRÁN.

Hacsak kifejezetten nem utalunk rá, akkor az ebben a honlapban előforduló kereskedelmi megnevezések, a termékek vagy szervezetek, ideértve azok linkjeit is, nem állnak a TeeJet Technologies ellenőrzése alatt, említésük nem vonja maga után a TeeJet Technologies jóváhagyását.


MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS

 

A TeeJet Technologies nem kötelezi magát arra, hogy az ezen a honlapon leírt valamennyi termék vagy információ különleges felhasználó-specifikus minőségbiztosítással rendelkezik és/vagy különleges felhasználói követelményeknek is eleget tesz, kivéve, ha ez az igény a megrendelésben szerepel és a TeeJet Technologies kifejezetten elfogadja. Abban az esetben, ha a TeeJet Technologies olyan árukat szállít, amelyek a végfelhasználóhoz a megfelelő specifikációval és/vagy a megrendelésben kért és a TeeJet Technologies által elfogadott más követelmények megadásával kerülnek ki, a felhasználó kötelezettsége a kártalanítás és a TeeJet Technologies semmiféle felelősséget nem vállal azokért a károkért, balesetekért, amelyek szándékosan vagy akaratlanul bekövetkezhetnek, sem személyi sérülés, sem baleset miatt, végzetes vagy nem végzetes, az ilyen alkalmazásban bekövetkezett vagy abból eredő bármely személy vagyoni károsodása miatt.


MŰSZAKI SEGÍTSÉG

 

Ha a TeeJet Technologies kifejezetten másként nem nyilatkozik: a) a TeeJet Technologies által adott, a termékek használatával kapcsolatos bármely műszaki tanács költséget nem okozhat; b) a TeeJet Technologies nem vállal kötelezettséget vagy felelősséget az általa adott tanácsért, vagy annak felhasználásából következő esetekért; c) a felhasználó kizárólagos felelőssége azon termékek kiválasztása és specifikálása, amelyek a végfelhasználás szempontjából megfelelőek.