TwinJet®


Turbo TwinJet (TTJ60) og Air Induction Turbo TwinJet (AITTJ60) dyser

Forvis sortgræs og maksimer sygdomsbekæmpelse i kornafgrøder med TeeJet


At få din kornafgrøde i gang med en sund, ukrudtsfri start er nøglen til at producere optimale udbytter. Ændringer i landbrugspraksis - herunder efterårsafgrøder, tidligere såningsdatoer, øget brug af minimum jordbearbejdning og færre afgrøder - har alle bidraget til det voksende sortgræsproblem. Hvis det ikke kontrolleres rettidigt, kan sortgræs etablere sig ved høje plantebestande, hvilket fører til dramatiske reduktioner i udbyttet. En vigtig udfordring med at kontrollere dette slanke, opretstående ukrudt er at få tilstrækkelig spraydækning og -kontrol, især på tidlige vækststadier. En tredjepartsundersøgelse foretaget af en førende britisk landbrugsforskningstjeneste har vist, at Turbo TwinJet® (TTJ60) spraytip giver branchens førende dækning på små, lodrette mål som sortgræs. At få ordentlig dækning er nøglen til at få ordentlig ukrudtsbekæmpelse.

Sygdomstrykket er stort for kornafgrøder i Storbritannien, og opnåelse af den bedst mulige fungiciddækning er nøglen til at producere en høst af høj kvalitet. Turbo TwinJet (TTJ60) og Air Induction Turbo TwinJet (AITTJ60) tilbyder begge den forbedrede bladdækning og baldakin penetration af en dobbeltsprøjtespids. For maksimal dækning skal du vælge TTJ60. Hvis du alligevel befinder dig i at sprøjte under mindre end ideelle, blæsende forhold, skal du bruge en sprøjtespids med forbedret driftskontrol, f.eks. AITTJ60. Luftinduktionsteknologien i denne spids producerer grovere dråber, mens den stadig dækker fordelen ved et dobbelt sprøjtemønster for forbedret dækning.

Uanset dit skadedyr, uanset årstiden, har TeeJet den rigtige spraytippeløsning til dig.