Правові аспекти


ВІДМОВА ВІД ГАРАНТІЙНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

 

Автори цього веб-сайту та будь-якого пов’язаного з ним веб-сайту (разом — «Веб-сайт»), компанія TeeJet Technologies, її підрозділи та/або дочірні підприємства або хостинг цього Веб-сайту (разом — «TeeJet Technologies») не мають конкретної інформації щодо того, як продукти, що продаються або описуються на цьому веб-сайті, будуть використовуватися, і не знають деталей щодо пакування, поводження або процедур, які можуть бути використані в поєднанні з будь-яким конкретним продуктом, що продається або описаний на цьому веб-сайті. Не зважаючи на будь-які пропозиції чи рекомендації, які може запропонувати TeeJet Technologies або будь-який інший виробник товарів, рекламований на цьому Веб-сайті, ми не надаємо жодних гарантій щодо наступного: (а) використання або застосування інформації, що міститься на цьому веб-сайті; (b) належне використання будь-якого продукту, що продається чи описується тут; або (c) придатність будь-якого продукту, що продається або описується тут, для конкретних цілей, у яких ним користується будь-який відвідувач або користувач цього веб-сайту («Користувач»). У жодному випадку не слід покладатися на цей веб-сайт при виборі продукції, придатної для конкретного використання, за яким Користувач має намір використовувати таку продукцію.

TeeJet Technologies цим повідомляє, що будь-яка заява, зроблена TeeJet Technologies при продажу чи рекламі продукції, не створює жодних гарантій відповідности продукту певній меті. Усі подібні заяви або описи мають лише інформаційний характер і не складаються або даються як гарантія придатности для певної мети. Користувач несе повну відповідальність за визначення адекватности кожного продукту, що продається або описується в цьому документі, для конкретного використання або використань, задля яких його застосовують. Будь-які хибні твердження, помилки або упущення, зроблені TeeJet Technologies в рекламі продуктів, не створюють жодної відповідальности для TeeJet Technologies. Відповідальність за визначення точности всіх рекламних заяв несе Користувач. TeeJet Technologies не несе відповідальности за дотримання федеральних, державних чи місцевих законів, правил, постанов чи нормативних актів.

TEEJET TECHNOLOGIES ВІДХИЛЯЄ БУДЬ-ЯКІ ПРИПУЩЕНІ АБО ВИРАЖЕНІ ГАРАНТІЇ, ВКЛЮЧАЮЧИ ГАРАНТІЇ ПРИДАТНОСТИ ТА ТОРГОВОЇ ПРИДАТНОСТИ, КРІМ ПЕРЕДБАЧЕНОГО ВИЩЕ. ПРИ ЖОДНИХ ОБСТАВИНАХ TEEJET TECHNOLOGIES НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТИ ПО БУДЬ-ЯКИХ СКАРГАХ, ВТРАТАХ ПРИБУТКУ, ІНЦИДЕНТАМ АБО НАСЛІДКОВИМ ПОШКОДЖЕННЯМ, ЩО ВИНИКАЮТЬ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИРОБНИЦТВОМ, ПРОДАЖЕМ, ДОСТАВЛЯННЯМ АБО ВИКОРИСТАННЯМ БУДЬ-ЯКОГО ПРОДУКТУ, ОПИСАНОГО НА ЦЬОМУ ВЕБ-САЙТІ, НАВІТЬ ЯКЩО TEEJET TECHNOLOGIES ПОВІДОМЛЯЛИ ПРО МОЖЛИВІСТЬ ТАКОЇ ШКОДИ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ TEEJET TACHNOLOGIES ПО ВСІХ ВИПАДКАХ ОБМЕЖУЄТЬСЯ Й НЕ ПЕРЕВИЩУЄ ЦІНУ ЗАКУПКИ, СПЛАЧЕНОЇ ЗА БУДЬ-ЯКИЙ ПРОДУКТ.

Якщо не вказується прямо, то згадка про торгові найменування, комерційні товари чи організації, включаючи посилання на веб-сайти, що не контролюються TeeJet Technologies, не припускає їхнього схвалення зі сторони TeeJet Technologies.


КОНТРОЛЬ ЯКОСТИ

 

TeeJet Technologies не зобов’язані забезпечувати аби будь-яка продукція, що описана чи продається на цьому веб-сайті, або інформація, що міститься тут, відповідали будь-яким спеціальним специфікаціям забезпечення якости для користувачів та/або іншим спеціальним вимогам користувачів, якщо такі специфікації та/або інші вимоги спеціально не вказані в замовленні Користувача на придбання та явно не прийняті TeeJet Technologies. У випадку, якщо будь-яка подібна продукція, що постачається TeeJet Technologies у зв'язку з цим, застосовуються для кінцевого використання без відповідної специфікації та/або інших вимог, зазначених для подібних цілей у замовленні користувача на придбання та чітко не прийняті TeeJet Technologies, Користувач зобов’язаний сплатити відшкодування та звільнити TeeJet Technologies від відповідальности за будь-які збитки або претензії щодо шкоди, заподіяної будь-якою особою за будь-яку травму, смертельну чи несмертельну, будь-якій особі або будь-яку шкоду майну будь-якої особи, що сталася або виникла внаслідок такого застосування.


ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА

 

Якщо інше прямо не зазначається з боку TeeJet Technologies, то: (a) будь-які технічні поради, надані TeeJet Technologies щодо використання товарів, наданих Користувачеві, надаються безоплатно; (b) TeeJet Technologies не несе жодних зобов'язань і відповідальности за будь-яку подібну консультацію, або за будь-які результати, що виникають в результаті застосування такої поради; та (c) Користувач несе одноосібну відповідальність за вибір товарів і за те аби їхня специфікація підходила для кінцевого використання таких товарів.