Porady dla duetu Enlist


Enlist Duo

Wskazówki TeeJet dotyczące stosowania herbicydu Enlist Duo® z technologią Colex-D®


Tylko herbicyd Enlist Duo z technologią Co lex-D łączy w sobie sprawdzone działanie nowego 2,4-D i glifosatu w celu uzyskania najwyższej skuteczności zwalczania chwastów w kukurydzy i soi. Dwa sposoby działania pozwalają na lepsze zwalczanie odpornych na herbicydy i trudnych do zwalczenia chwastów, takich jak: ambrozja olbrzymia, babka płesznik, knieć wodna, szarłat łąkowy i szarłat palmowy, aby wymienić tylko kilka z nich.

Aby zapewnić najbardziej efektywną aplikację i kontrolę, należy stosować odpowiednią wielkość kropli oprysku, która zapewni wystarczające pokrycie liści przy jednoczesnym zachowaniu dobrej kontroli znoszenia. Następujące rozpylacze TeeJet są zalecane do skutecznej aplikacji herbicydu Duo Enlist z technologią Colex-D*:

  • AIXR11003, AIXR11004, AIXR11006 Pojedyncze rozpylacze płaskie Air Induction Extended Range
  • AI11004, AI11006, AI11008 Pojedyncze płaskie rozpylacze do opryskiwania metodą Air Induction
  • TTI11004 Pojedyncze płaskie rozpylacze Turbo TeeJet® Induction
  • AITTJ60-11006 Podwójne płaskie rozpylacze Air Induction Turbo TwinJet®

Dobre praktyki opryskiwania obejmują również: ustawienie wysokości belki od łanu w zależności od używanego rozpylacza, unikanie opryskiwania, gdy prędkość wiatru przekracza 15 mph lub występuje inwersja temperatury oraz pozostawienie 30' buforu od wiatru od wrażliwych upraw/obszarów. Odwiedź stronę https://www.enlist.com/en, aby dowiedzieć się więcej.


*Pełna lista zalecanych rozpylaczy i ciśnień roboczych znajduje się na etykiecie produktu.
Enlist Duo i Colex-D są znakami towarowymi firmy The Dow Chemical Company.