Utajení


Oznámení o ochraně osobních údajů a souborech cookie


Níže uvedené oznámení je shrnutím zásad ochrany osobních údajů společnosti TeeJet Technologies, které jsou k dispozici na základě jednoduché žádosti na adrese [email protected]

TeeJet Technologies vás chce informovat o tom, jak shromažďuje a používá vaše osobní údaje, a to v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů ve vašem regionu, jako je například obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR, nařízení EU 2016/279).
Také tím, že budete komunikovat se společností TeeJet Technologies prostřednictvím jejích webových stránek nebo jakékoli jiné elektronické či konvenční komunikace, můžete souhlasit s používáním vašich osobních údajů, jak je popsáno v tomto oznámení a v našich zásadách ochrany osobních údajů.
A konečně, toto oznámení také popisuje zásady společnosti TeeJet Technologies s ohledem na používání souborů cookie a dalších technik sledování na internetu

Shromažďované informace

Shromažďujeme informace, které nám umožňují vaši identifikaci, a také údaje při vytváření účtu na webových stránkách společnosti TeeJet Technologies nebo údaje o nákupu při objednávce produktů společnosti TeeJet Technologies.

Použití údajů

Společnost TeeJet Technologies má propracované procesy pro správu shromažďování, zpracování, používání a zabezpečení vašich osobních údajů a pro udělování oprávnění k přístupu k nim ostatním osobám v rámci společnosti TeeJet Technologies, pokud je to nezbytné pro výkon jejich pracovních funkcí. Společnost TeeJet Technologies bude vaše Osobní údaje používat pouze k usnadnění, realizaci a podpoře nákupu a používání zboží a služeb společnosti TeeJet Technologies.
Společnost TeeJet Technologies bude vaše Osobní údaje sdílet pouze s vybranými třetími stranami, které plní roli v obchodních procesech společnosti TeeJet Technologies. Společnost TeeJet Technologies nikdy neprodá ani nezveřejní vaše Osobní údaje pro jiné účely.

Vaše práva

V souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají obyvatelé EU právo požadovat od společnosti TeeJet Technologies přístup, opravu, výmaz, omezení používání, námitku proti přímému marketingu a profilování, jak je stanoveno v GDPR a jak je podrobně uvedeno v úplném znění našich zásad ochrany osobních údajů.
Kdykoli můžete uplatnit svá práva na ochranu osobních údajů vůči společnosti TeeJet Technologies e-mailem na adresu [email protected]

Zabezpečení a uchovávání údajů

Zabezpečení a bezpečnost vašich údajů je nejvyšší prioritou společnosti TeeJet Technologies. Společnost TeeJet Technologies zavádí technická, administrativní a fyzická bezpečnostní opatření určená k ochraně vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem, zveřejněním nebo úpravou, která jsou v souladu s právními předpisy platnými ve vašem regionu. Uplatňujeme naše firemní zásady uchovávání údajů.

Postup při narušení bezpečnosti údajů

V případě narušení bezpečnosti v souvislosti s evropskými osobními údaji uplatní společnost TeeJet Technologies svůj předem stanovený postup pro případ narušení bezpečnosti údajů, který může zahrnovat poskytnutí písemného oznámení národnímu úřadu pro ochranu osobních údajů (DPA) do 72 hodin od narušení bezpečnosti, a to při přísném dodržování pokynů EU GDPR.

Techniky sledování na internetu

Společnost TeeJet Technologies používá soubory cookie ke zlepšení funkčnosti svých webových stránek a zefektivnění vašeho prohlížení. Společnost TeeJet Technologies také používá soubory cookie při registraci na svých webových stránkách za účelem shromažďování kontaktních údajů. Soubory cookie třetích stran se nejčastěji používají pro účely analýzy webových stránek a reklamy. Před zahájením prohlížení našich webových stránek se můžete odhlásit z přijímání souborů cookie z webových stránek společnosti TeeJet Technologies nebo od poskytovatelů třetích stran. Společnost TeeJet Technologies používá webové signály, sledovací pixely nebo soubory cookie v kombinaci s nástroji pro zobrazování reklamy na stránkách, které navštívíte.

Správa souborů cookie

Při první návštěvě našich webových stránek budete vyzváni k přijetí souborů cookie. Předtím máte možnost nahlédnout do našich Zásad ochrany osobních údajů a můžete se rozhodnout naše soubory cookie nepřijímat. Pokračování v návštěvě našich webových stránek bez úpravy nastavení souborů cookie znamená souhlas se soubory cookie.

Změny zásad ochrany osobních údajů a souborů cookie společnosti TeeJet Technologies

Společnost TeeJet Technologies si vyhrazuje právo měnit nebo doplňovat své zásady ochrany osobních údajů, pokud to bude považovat za nezbytné, aby se přizpůsobila změnám v technologiích, průmyslové praxi a vývoji právních nebo regulačních předpisů.

Toto oznámení o ochraně osobních údajů bylo naposledy aktualizováno 15. února 2023.