Utajení


Příslib Utajení InformacíVe společnosti TeeJet Technologies chápeme význam důvěry našich zákazníků. I když o vás musíme shromažďovat osobní informace, abychom mohli poskytovat své služby, je naší zásadou nakládat se všemi informacemi o zákaznících jako s důvěrnými. Uchovávání informací o zákaznících v tajnosti a jejich využívání jen v souladu s tím, jak si to zákazníci přejí, je pro nás všechny ve společnosti TeeJet Technologies nejvyšší prioritou. Zde je tedy náš příslib utajení pro naše zákazníky:

  • Podle striktních standardů zabezpečení a důvěrnosti chráníme všechny informace, které s námi naši zákazníci sdílejí.
  • Shromažďování a využívání informací o zákaznících omezujeme na minimum, které je nezbytné k tomu, abychom mohli dodávat svým zákazníkům vynikající služby. To zahrnuje upozorňování našich zákazníků na naše výrobky, služby a jiné příležitosti a správu našeho podnikání.
  • Přístup k informacím o zákaznících dovolujeme pouze autorizovaným zaměstnancům, kteří jsou ve správném nakládání s takovými informacemi vyškoleni. Zaměstnanci, kteří náš příslib utajení poruší, budou podrobeni kárnému řízení.
  • Informace o zákaznících nesdělujeme žádné externí organizaci, vyjma za účelem úvěrového ověřování, s renomovanými referenčními zdroji a clearingovými službami, nebo když je to od nás požadováno podle zákona.
  • Pokud uzavřeme smlouvu s jinými organizacemi o poskytování podpůrných služeb, vyžadujeme, aby tyto organizace převzaly naše zásady utajení a umožnily nám provádět audity jejich dodržování.

Své podnikání realizujeme způsobem, který naplňuje náš příslib utajení, v mnoha zemích, kde je naše podnikání zavedeno.