Privacy

Belofte Geheimhouding Persoonsgegevens

Bij TeeJet Technologies zijn wij doordrongen van het belang van het vertrouwen van onze klanten. Voor de uitvoering van onze dienstverlening is het noodzakelijk persoonsgegevens te verzamelen. Het is echter ons beleid alle klantgegevens te behandelen als vertrouwelijke informatie. De geheimhouding van klantgegevens en het uitsluitend gebruiken van deze gegevens op een manier waarmee onze klanten kunnen instemmen, is een absolute topprioriteit voor ons allen bij TeeJet Technologies. Daarom maken wij elke klant de onderstaande geheimhoudingsbelofte:

Wij richten onze bedrijfsvoering in elk van de vele landen waarin wij actief zijn op zodanige wijze in, dat wij steeds recht doen aan onze geheimhoudingsbelofte.