Ventily a potrubí

Ventily a potrubí

Dosáhněte maximální přesnosti, produktivity a nákladové efektivity postřikovacích prací s ventily a potrubími TeeJet. Výhody zahrnují přesně regulovaný průtok, přesné zapínání a vypínání, recyklaci tekutiny a další.

Sekce katalogu

Nabízené video

Zpětné průtokové ventily TeeJet
[v angličtině]