Proudové trysky pro kapalná hnojiva s proměnlivým průtokem