Ventily a potrubí


Valves and Manifolds

Dosáhněte maximální přesnosti, produktivity a nákladové efektivity postřikovacích prací s ventily a potrubími TeeJet. Výhody zahrnují přesně regulovaný průtok, přesné zapínání a vypínání, recyklaci tekutiny a další.

Sekce katalogu

Ventily a potrubí (stránky 78-123)