Trysky


Ugelli

 

Postřikovací trysky mají velký vliv na výnos sklizně, zdraví plodin, účinnost kontroly škůdců a samozřejmě na ziskovost. Trysky jsou přesně technicky řešené pro konkrétní aplikace, takže je nezbytné používat ty, které nejlépe vyhovují vašim pracím. Doporučujeme používat tyto šikovné výběrové návody nebo si stáhnout naši aplikaci SpraySelect Tip Selection jako pomůcku pro vybírání nejvhodnějších trysek podle vašich potřeb.


Broadcast Nozzles Selection Guide

Herbicidy Fungicidy Insekticidy Řízení úletu Regulace trysek PWM
Aplikace na půdy Aplikace po vzejití Kontaktní Systémové Kontaktní Systémové
Kontaktní Systémové
TTI60 TTI60[v angličtině] Vynikající Vynikající Vynikající Vynikající Vynikající Vynikající
Turbo TeeJet Turbo TeeJet Velmi Dobrý Velmi Dobrý Velmi Dobrý Velmi Dobrý Velmi Dobrý Velmi Dobrý Velmi Dobrý Vynikající
Turbo TeeJet Turbo TeeJet
Při tlaku nižším než 30 PSI (2,0 bar)
Dobrý Dobrý Vynikající Dobrý Vynikající Dobrý Vynikající Velmi Dobrý Vynikající
Turbo TwinJet Turbo TwinJet Dobrý Vynikající Vynikající Vynikající Vynikající Vynikající Vynikající Velmi Dobrý Vynikající
Turbo TwinJet Turbo TwinJet
Při tlaku nižším než 30 PSI (2,0 bar)
Velmi Dobrý Velmi Dobrý Vynikající Velmi Dobrý Vynikající Velmi Dobrý Vynikající Vynikající Vynikající
Turbo TeeJet Induction Turbo TeeJet
Induction
Vynikající Vynikající Vynikající Vynikající Vynikající
Air Induction Turbo TwinJet Air Induction
Turbo TwinJet
Velmi Dobrý Dobrý Vynikající Dobrý Vynikající Dobrý Vynikající Vynikající Vynikající
AI 3070 AI 3070 Velmi Dobrý Velmi Dobrý Vynikající Velmi Dobrý Vynikající Velmi Dobrý Vynikající
XR TeeJetXRC TeeJet XR, XRC TeeJet Vynikající Dobrý Vynikající Dobrý Vynikající Dobrý Dobrý Vynikající
XR TeeJetXRC TeeJet XR, XRC TeeJet
Při tlaku nižším než 30 PSI (2,0 bar)
Dobrý Dobrý Velmi Dobrý Dobrý Velmi Dobrý Dobrý Velmi Dobrý Velmi Dobrý Vynikající
AIXR TeeJet AIXR TeeJet Velmi Dobrý Dobrý Vynikající Dobrý Vynikající Dobrý Vynikající Vynikající
AI TeeJetAIC TeeJet AI, AIC TeeJet Velmi Dobrý Dobrý Vynikající Dobrý Vynikající Dobrý Vynikající Vynikající
TwinJet-60 TwinJet Vynikající Vynikající Vynikající Dobrý
DC TwinJet 60 DG TwinJet Velmi Dobrý Velmi Dobrý Vynikající Velmi Dobrý Vynikající Velmi Dobrý Vynikající Velmi Dobrý Dobrý
Turbo FloodJet Turbo FloodJet Vynikající Velmi Dobrý Velmi Dobrý Velmi Dobrý Vynikající
TurfJet TurfJet Vynikající Vynikající Vynikající Vynikající Vynikající
QCTF Turbo FloodJet QCTF Turbo FloodJet Vynikající Vynikající
Průvodce výběrem trysek pro speciální aplikace

Herbicidy Fungicidy Insekticidy
Aplikace před vzejitím Aplikace po vzejití Kontaktní Systémové Kontaktní Systémové
Kontaktní Systémové
Pásové Ošetření
AI TeeJet AI TeeJet
Rovnoměrné
Vynikající Dobrý Vynikající Dobrý Vynikající Dobrý Vynikající
XR TeeJet TeeJet
Rovnoměrné
Dobrý Velmi Dobrý Dobrý Velmi Dobrý Dobrý Velmi Dobrý Dobrý
TwinJet 60 TwinJet
Rovnoměrné
Vynikající Vynikající Vynikající
Směrovaný postřik
AI TeeJet AI TeeJet
Rovnoměrné
Velmi Dobrý Dobrý Vynikající Dobrý Vynikající Dobrý Vynikající
XR TeeJet TeeJet
Rovnoměrné
Dobrý Dobrý Dobrý Dobrý Dobrý Dobrý Dobrý
TwinJet 60 TwinJet
Rovnoměrné
Velmi Dobrý Velmi Dobrý Velmi Dobrý
AIUB TeeJet AIUB TeeJet Dobrý Vynikající Dobrý Vynikající Dobrý Vynikající
AITX ConeJet AITX ConeJet Dobrý Vynikající Dobrý Vynikající Dobrý Vynikající
ConeJet ConeJet Vynikající Vynikající Vynikající
Vhánění vzduchu
ConeJet ConeJet Vynikající Dobrý Vynikající Dobrý Vynikající Dobrý
Disc-Core Disc-Core Vynikající Dobrý Vynikající Dobrý Vynikající Dobrý

Tekuté hnojivo tipy

Stejně jako u prostředků na ochranu plodin je také u hnojiv velice důležitá správná aplikace. Je nezbytné ve správný čas a účinně dodávat plodinám živiny a přitom minimalizovat poškození plodin. TeeJet Technologies nabízí bohatý výběr trysek navržených specificky k maximalizaci výkonu aplikace tekutého hnojiva.

Trysky s plným proudem, nabízené ve verzích s jedním i více proudy, jsou navržené tak, aby dodávaly hnojivo do povrchu půdy, kde ho mohou plodiny efektivně využít. Vytvořením plného proudu tekutiny tyto trysky do značné míry snižují zasažení listů u stojatých plodin a minimalizují tak spálení listů. Trysky TeeJet Technologies StreamJet nabízejí ideální kombinaci kompaktní spolehlivé konstrukce, snadné instalace a dostupné ceny.

V některých případech může být žádoucí používat pro aplikaci hnojiva trysky se širokým rozsahem. To může zahrnovat kombinované aplikace hnojiva a pesticidů, listovou výživu nebo tekuté hnojení půdy v širokém rozsahu. Pro tyto aplikace nabízí TeeJet Technologies široký výběr plochých postřikovacích trysek s nízkým úletem.

Přepočet hustoty tekutiny

Při vybírání konkrétní kapacity trysek pro aplikaci tekutého hnojiva je vždy nutné brát v úvahu hustotu tekutiny. Aplikační grafy vyobrazené v tomto katalogu platí pro rozstřikování vody. Některá řešení hnojiv jsou hustší než voda, což má vliv na aplikační dávku. Na straně 125 najdete přehled přepočtových faktorů hustoty.

Příklad:

Požadovaná aplikační dávka je 100 l/ha kapaliny, která má hustotu 1,28 kg/l. Správnou velikost trysky určete následujícím způsobem:

l/ha (kapaliny odlišné od vody) x Převodní faktor = l/ha (z tabulky v katalogu)

100 l/ha (roztok 1,28 kg/l) x 1,13 = 113 l/ha (voda)

Pracovník provádějící postřik by měl zvolit takovou velikost trysky, která bude dodávat 133 l/ha vody při požadovaném tlaku.

Průvodce výběrem trysek pro kapalná hnojiva

Plošná aplikace Směrovaná aplikace
StreamJet-7 StreamJet (7-Tříotvorové) Vynikající Velmi Dobrý
StreamJet Three orifice StreamJet (3-Tříotvorové) Velmi Dobrý Vynikající
StreamJet Single Orifice StreamJet (Samostatný-Tříotvorové) Vynikající
CP4916 Orifice Plate CP4916 (Clonka) Vynikající
TP TeeJet TP TeeJet (Vysoká kapacita) Velmi Dobrý
AI TeeJetAIC TeeJet AI, AIC TeeJet (Nízký objem) Velmi Dobrý
AIUB TeeJet AIUB TeeJet Velmi Dobrý
Turbo TeeJet Induction Turbo TeeJet Induction Vynikající
Turbo FloodJet Turbo FloodJet Vynikající
QCTF Turbo FloodJet QCTF Turbo FloodJet Vynikající